Międzyszkolny Turniej Bowlingu

Międzyszkolny Turniej Bowlingu, w którym udział wzięły drużyny z pięciu szkół, okazał się niezwykle emocjonującym wydarzeniem. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski, a jego organizację zapewnili zaangażowani nauczyciele WF w naszej szkole.

Szczególne wyróżnienie na tle wszystkich uczestników zdobył Mateusz, uczeń pierwszej klasy, który brawurowo sięgnął po I miejsce w kategorii Szkół Przysposabiających do Pracy. Drugie miejsce w tej samej kategorii wywalczyła Ewa. W kategorii uczniów Szkół Branżowych trzecie miejsce zdobyła Dominika. Talent naszych uczniów  i ich determinacja w sportowych zmaganiach zasłużyły na ogromne brawa.

Turniej bowlingowy okazał się sukcesem, nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale również na możliwość integracji uczniów z różnych szkół. Zaproszenie do sportowej rywalizacji przyjęli uczniowie ze szkół przy ulicy Długiej, Namysłowskiej, Weterynaryjnej oraz z Helenowa. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu z programu stołecznego Ratusza  „Sportowo blisko domu”, a także dofinansowaniu ze strony władz dzielnicy Praga Południe. Warto podkreślić, że o bezpieczeństwo podczas turnieju zadbali uczniowie z LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, którzy zapewnili profesjonalną obsługę medyczną. To dobry przykład współpracy różnych instytucji, które wspólnie działają na rzecz rozwoju sportu wśród młodzieży i promują zdrowy styl życia.

Fot. B. Bogusz, E. Zeman

Uczestnicy Międzyszkolnego Turnieju Bowlingu
Zwycięski Mateusz
Medaliści z wicedyrektor ZSS nr 89 Anetą Kuryś (od prawej)
Nauczyciele WF w ZSS nr 89
Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!