Kadra kierownicza

Magdalena Mecha – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

e-mail: dyrektor.zss89@eduwarszawa.pl

Lidia Gawrychowska-Pilarczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

Julitta Żmijewska – kierownik kształcenia praktycznego

Nauczyciele

zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy    

przysposobienie do pracy, religia, zajęcia rewalidacyjne  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne 

Teoria zawodowa – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, zajęcia rewalidacyjne

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne 

język angielski, język angielski zawodowy, zajęcia rewalidacyjne, drużyna harcerska  

przysposobienie do pracy, informatyka 

zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy   

teoria zawodowa, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

psycholog, zajęcia rewalidacyjne    

teoria zawodowa, zajęcia praktyczne   

historia, zajęcia rewalidacyjne   

teoria zawodowa, zajęcia praktyczne 

Religia, zajęcia rewalidacyjne

Przysposobienie do pracy

Wychowanie fizyczne

Przysposobienie do pracy

Teoria zawodowa – kucharz, zajęcia praktyczne – pracownik pomocniczy gastronomii

Zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, język polski, zajęcia rewalidacyjne    

funkcjonowanie osobiste i społeczne, język polski, zajęcia rewalidacyjne 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne  

zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne               

przysposobienie do pracy

wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne   

zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie     

bezpieczeństwo pracy, teoria zawodowa, zajęcia rewalidacyjne 

drużyna harcerska, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne, informatyka    

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne  

przysposobienie do pracy  

zajęcia rewalidacyjne   

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność 

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność  

matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rewalidacyjne   

język angielski           

przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe             

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rewalidacyjne

Teoria zawodowa – sprzedawca, zajęcia rewalidacyjne

Teoria zawodowa – cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii; zajęcia praktyczne – pracownik pomocniczy gastronomii.

Wychowanie fizyczne

Nauczyciele specjaliści

Romualda Korzeniowska – psycholog

Sebastian Lisowski – psycholog

Teresa Gronek – doradca zawodowy

Michalska Agnieszka – fizjoterapeuta

Sandra Niedźwiecka – logopeda

Danuta Gonta – muzykoterapeutka

Pracownicy administracji

Natalia Wasilewska-Fryc – specjalista ds. kadrowych

Katarzyna Drewniak – kierownik gospodarczy

Maria Tyc – sekretarz szkoły

Iwona Krzekotowska – specjalista ds. finansowych

Dostosowanie