Kadra kierownicza

Magdalena Mecha – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

e-mail: dyrektor.zss89@eduwarszawa.pl

Aneta Kuryś – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

Beata Sikorska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

Monika Turowska – kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele

zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne 

 zajęcia rewalidacyjne 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy    

przysposobienie do pracy, religia, zajęcia rewalidacyjne  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne 

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne 

przedmioty zawodowe 

język angielski, język angielski zawodowy, zajęcia rewalidacyjne, drużyna harcerska  

zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy   

teoria zawodowa, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne    

psycholog, zajęcia rewalidacyjne    

teoria zawodowa, zajęcia praktyczne   

historia, zajęcia rewalidacyjne   

Wychowanie fizyczne

Przysposobienie do pracy, zajęcia świetlicowe

Zajęcia rozwijające komunikowanie

Przysposobienie do pracy

zajęcia świetlicowe

Teoria zawodowa – sprzedawca, zajęcia rewalidacyjne

Teoria zawodowa – kucharz, zajęcia praktyczne – pracownik pomocniczy gastronomii

Zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, język polski, zajęcia rewalidacyjne    

funkcjonowanie osobiste i społeczne, język polski, zajęcia rewalidacyjne 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, drużyna harcerska  

psycholog, zajęcia rewalidacyjne  

zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne               

wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne   

FOS, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rewalidacyjne

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie     

Religia, zajęcia rewalidacyjne

drużyna harcerska, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne, informatyka    

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne  

zajęcia rewalidacyjne   

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność 

przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność  

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne

matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rewalidacyjne   

zajęcia rewalidacyjne          

język angielski           

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz

Teoria zawodowa – cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii; zajęcia praktyczne – pracownik pomocniczy gastronomii.

zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne

Wychowanie fizyczne

geografia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele specjaliści

Romualda Korzeniowska – psycholog

Sebastian Lisowski – psycholog

Małgorzata Mrozowska – psycholog

Agata Schirok – pedagog

Magdalena Wicher – pedagog

Teresa Gronek – doradca zawodowy

Katarzyna Sawicka – doradca zawodowy

Michalska Agnieszka – fizjoterapeuta

Sandra Niedźwiecka – logopeda

Danuta Gonta – muzykoterapeutka

Pracownicy administracji

Natalia Wasilewska-Fryc – specjalista ds. kadrowych

Katarzyna Drewniak – kierownik gospodarczy

Jacek Bajer – informatyk

Maria Tyc – sekretarz szkoły

Iwona Krzekotowska – specjalista ds. finansowych

Dostosowanie
error: Content is protected !!