1. Wypełnij wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Dołącz oryginały faktur VAT wystawione na ucznia lub rodzica, lub opiekuna.
  3. Wypełnij oświadczenie z numerem rachunku bankowego.
  4. Komplet dokumentów dostarcz do wychowawcy ucznia.

Uwaga: zwracane będą koszty zakupu samych podręczników, nie wlicza się: kwot za wysyłkę, transport, opakowanie itp. Po otrzymaniu kompletu dokumentów od wszystkich uczniów, wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przekazana na podany rachunek bankowy.

Dostosowanie
error: Content is protected !!