Egzaminy zawodowe. Ważne informacje

Od 4 czerwca rozpoczynają się egzaminy zawodowe w sesji letniej 2024 roku. Od rezultatu tych egzaminów będzie zależeć przyznanie zdającym określonych kompetencji zawodowych.

Sesja będzie trwała do 19 czerwca 2024. Etap pisemny egzaminów zaplanowano w Branżowej Szkole I stopnia nr 53 w dniu 4 czerwca.

 • 4 czerwca, godz. 8.30-10.00: uczniowie klas III A, III B (klasa III B jest podzielona na dwie grupy!)
 • 4 czerwca, godz. 11.00-12.30: uczniowie klas III D, III B (klasa III B jest podzielona na dwie grupy)
 • 4 czerwca, godz. 13.30-15.00: uczniowie klasy III C
 • 6 czerwca do egzaminu praktycznego przystąpią uczniowie z klas o kierunku pracownik pomocniczy hotelarza.
 • 10 czerwca do egzaminu praktycznego przystąpią uczniowie z klas o kierunku kucharz.
 • 11 czerwca do egzaminu praktycznego przystąpią uczniowie z klas o kierunkach cukiernik i pracownik pomocniczy gastronomii.
 • Na egzamin przyjdź około 30 minut przed wyznaczoną godziną. Uczniowie, którzy spóźnią się na wyznaczoną godzinę, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.
 • Zadbaj o odpowiedni ubiór (strój galowy).
 • Aby móc podejść do egzaminu, będziesz musiał okazać dokument tożsamości.
 • Na zdanie części pisemnej zawsze masz dokładnie 90 minut. W tym czasie musisz rozwiązać test złożony z 40 pytań. Pamiętaj, że każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź! Próg zdawalności to co najmniej 50% punktów (czyli musisz poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej 20 pytań).
 • Ogłoszenie wyników nastąpi dokładnie 30 sierpnia 2024, a wydanie dyplomów oraz certyfikatów – do 9 września.
 • Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową, musisz zdać i pisemną, i praktyczną część egzaminu, czyli uzyskać 50% lub więcej punktów w partii teoretycznej oraz 75% lub więcej w części praktycznej.
Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!