161 Warszawska      Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku        im. Krystyny Krahelskiej

Słoneczni Wędrowcy

Aktualności

warsaw-1571807_1920

Nowe wiadomości wkrótce

Quisque commodo id mi non porttitor. Aenean sapien eros, commodo in lectus eu, auctor pretium diam. Mauris non orci quis est hendrerit laoreet id eget purus. Vivamus id ex non urna pulvinar consequat.

Nasza historia

Oto kilka faktów z historii naszej drużyny …

W najstarszej kronice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 53 z 1965 roku jest informacja o działalności drużyny z 50 harcerkami pod opieką Haliny Melon. Harcerki prowadziły sklepik z kanapkami i słodyczami, a zarobione pieniądze przeznaczały na potrzeby drużyny. Już w następnym roku harcerki wyjechały na kolonię letnią.

W 1970 roku harcerki uczestniczyły w ważnych uroczystościach szkolnych, na przykład w odsłonięciu tablicy pamiątkowej o obozie przejściowym na Skaryszewskiej w latach 1940–1944.

W 1973 roku dziewczęta (wówczas do drużyny należały tylko one, ponieważ szkoła była tylko dla dziewcząt) wyjechały w Bory Tucholskie na obóz letni z druhną Wiesławą Siwakowską.

Harcerek przybywało z każdym rokiem. W 1976 roku w Szczepie 161 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku, liczącym 192 harcerki, działało pięć drużyn, które prowadziły: przewodnik Danuta Bonder, podharcmistrz Joanna Baran, przewodnik Bogumił Wocowski, druhna Barbara Wojtulewicz, org. Zofia Paciorek.

W roku 1976/1977 nasze harcerki zajęły pierwsze miejsce w przeglądzie drużyn Komendanta Hufca.

Co roku harcerki wypoczywały na obozach, na przykład w 1976 roku z druhną Zofią Sierant, następnie z Marianną Wróblewską, a w 1986 roku z druhnami Hanną Koć i Krystyną Czajkowską.

Dzięki druhnie Marzenie Grochowskiej harcerki wzięły udział w wycieczce szlakiem Krystyny Krahelskiej oraz w konkursie PTTK „Śladami Warszawy według obrazów Canaletta” i zajęły pierwsze miejsce wśród szkół masowych. To Marzena Grochowska zaproponowała nam Krystynę Krahelską na patrona Szczepu i sama poświęciła resztę życia dla Niej i harcerzy.

W następnym 1987 roku przewodnik Hanna Koć zorganizowała obóz zimowy dla harcerzy, a w naszej szkole odbył się turniej „Śpiewających Drużyn”. Nasza 161 WDH NS im. Krystyny Krahelskiej, składała się z pięciu drużyn. Komendantką szczepu była przewodnik Hanna Koć, zastępcą Maria Wróblewska oraz druhna Joanna Boryń, druhna Marzena Grochowska, przewodnik Joanna Legdowicz, przewodnik Małgorzata Rosa oraz spoza szkoły: druh Bogusław, druhna Małgorzata i druh Maciej. Tradycyjnie w lipcu odbył się obóz dla 60 naszych harcerzy.

W roku szkolnym 1989/1990 druhna Marzena Maria Grochowska otrzymała Order Uśmiechu za zasługi dla harcerzy, dzieci i młodzieży. Na obóz letni w Osieku pojechało 50 harcerzy. Koszt pobytu za 26 dni wynosił 100 tysięcy zł.

W kolejnych latach 1990, 1991, 1992 organizowano obozy w Zdrojnie Wielkim, Osieku, Kałębiu, a w roku szkolnym 1993/1994 był obóz w Żegiestowie. W roku 1994 harcerze wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej dotyczącej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, mieszczących się w budynku naszej szkoły przed II wojną światową.

Ważnym wydarzeniem dla harcerzy były obchody 50-lecia naszej szkoły w1996 roku.

Od stycznia 2013 roku dyrektor szkoły Pani Małgorzata Rosa, w uzgodnieniu z Namiestnikiem Drużyn Nieprzetartego Szlaku harcmistrzem Adamem Sikoniem, wznowiła w szkole działalność 161 WDH im. Krystyny Krahelskiej „Słoneczni Wędrowcy”.

Drużynową została przewodnik Joanna Legdowicz. Wspomagały ją lub wspomagają druhny: przewodnik Małgorzata Rosa, druhna Julitta Żmijewska, druhna Danuta Gonta, druhna Kornelia Dziewulska, druhna Dorota Sołowiej, druhna Joanna Jakubowska.

Codzienne życie "Słonecznych Wędrowców" możesz śledzić na Facebooku – Słoneczni Wędrowcy.

Opracowała: druhna Joanna Legdowicz

Druhny 161 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku im. Krystyny Krahelskiej

aska 2

Joanna Legdowicz

Słoneczni wędrowcy

Małgorzata Rosa

Słoneczni wędrowcy

Danuta Gonta

Słoneczni wędrowcy

Joanna Jakubowska

IMG_7833 2

Dorota Sołowiej

Słoneczni wędrowcy

Krystyna Krahelska – nasza patronka

Przed wybuchem wojny pozowała do pomnika Syreny, we wrześniu 1939 roku broniła miasta, w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką. Została też zapamiętana jako autorka piosenki żołnierskiej „Hej chłopcy, bagnet na broń”.

Dostosowanie