Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Przygotowanie Deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły, e-mail: sekretariat.zss89@eduwarszawa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 619 00 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  

ZSS nr 89 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ZSS nr 89 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  

W przypadku, gdy Zespół Szkół Specjalnych nr 89 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 mieści się przy ul. Skaryszewskiej 8 w Warszawie, dzielnica Praga Południe. 

Dojazd do szkoły jest możliwy środkami komunikacji miejskiej:  

  • od ul. Targowej, przystanek Al. Zieleniecka, odległość od szkoły ok. 200-300 m. Dojazd tramwajami linii: 3, 6, 7, 9, 22, 24, 25, 28; autobusami linii: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509. 
  • Dworzec Autobusowy Warszawa Wschodnia, ul. Lubelska, odległość ok. 400 m. Dojazd do Dworca Wschodniego liniami autobusowymi: 123, 146, 147, 173, 202. 

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.  

  • Możliwy dojazd metrem linii M2 – stacja Stadion Narodowy  – odległość ok. 600 m – dojście pieszo.  
  • Możliwy dojazd do Dworca Warszawa Wschodnia PKP, odległość ok. 500 m,  kolejką podmiejską SKM linii: S1, S2; pociągami Kolei Mazowieckich linii: R1, R2, R3, R6, R7, RL. Dojście na perony jest możliwe schodami stałymi oraz istnieje możliwość skorzystania z podnośnika schodowego.  
  • Samochodem – dojazd do ul. Skaryszewskiej 8, parking na ulicy Skaryszewskiej,  w tym oznakowane dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – odległość ok. 20 m.
  • Dojście piesze od ulicy Targowej posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dojście do szkoły chodnikiem od ul. Skaryszewskiej.   

Wejście do budynku i strefa interesanta

Wejście II główne, oznakowane od strony frontu budynku od ul. Skaryszewskiej, jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – pojedynczy stopień przed wejściem, szerokość drzwi 95 cm z poszerzeniem 50 cm, próg 1 cm. Wejście do budynku po schodach stałych.  

Wejście I, oznakowane od strony frontu budynku, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – szerokość drzwi 90 cm z poszerzeniem 50 cm, próg 1 cm oraz podnośnik dla osób na wózkach, a także schody stałe. 

Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na parterze budynku w recepcji lub sekretariacie szkoły. Recepcja oraz sekretariat są dostępne dla osób niepełnosprawnych, na wózkach i z psem przewodnikiem.  

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.  

W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.  

Korytarze w budynku umożliwiają wyminięcie się dwóch osób, są pozbawione progów i innych przeszkód poziomych.  

Schody na wyższe kondygnacje budynku przeznaczone są tylko dla uczniów i pracowników szkoły.  

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku.   

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach znajdują się:  na parterze oraz na I piętrze.  

W budynku są tablice informacyjne z oznaczeniami w języku Braille’a.  

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.  

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.    Brak specjalistycznego sprzętu do celów ewakuacyjnych.  

Dostosowanie
error: Content is protected !!