Ochrona danych osobowych w ZSS nr 89
i na stronie internetowej

  • Publikowanie danych osobowych przez szkołę na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych musi zostać poparte zgodą osoby, której dane dotyczą. Szczególnie dotyczy to wizerunku ucznia. Wizerunek ucznia chronią nie tylko przepisy o ochronie danych osobowych, ale również Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Zgoda musi dokładnie określić, jakie dane i w jakim miejscu zostaną opublikowane. Zgodę można w każdej chwili wycofać (art. 7 ust. 3 RODO). Żądanie usunięcia wizerunku należy zgłosić na adres mejlowy administratora strony: a.antosik@skaryszewska.edu.pl
  • Wyjątkiem publikowania wizerunku bez udzielonej zgody jest sytuacja, kiedy wizerunek osoby stanowi szczegół całości (w czasie zabaw szkolnych, wycieczek, kiedy sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu) lub jest to wizerunek osoby publicznej w czasie wykonywania swojej funkcji.
Dostosowanie
error: Content is protected !!