Poczta elektroniczna

Imię i nazwisko/ stanowisko adres e-mail
Sekretariat ZSS nr 89 sekretariat.zss89@eduwarszawa.pl
Magdalena Mecha/ dyrektor ZSS nr 89 dyrektor.zss89@eduwarszawa.pl
 MMecha@eduwarszawa.pl
Beata Sikorska/ wicedyrektor ZSS nr 89 BSikorska@eduwarszawa.pl
Monika Turowska/ kierownik kształcenia praktycznego M.Turowska@eduwarszawa.pl 
Sebastian Lisowski/ psycholog SLisowski@eduwarszawa.pl
Romualda Korzeniowska/ psycholog RKorzeniowska@eduwarszawa.pl
Magdalena Wicher/ pedagog MWicher@eduwarszawa.pl
Agata Schirok/ pedagog A.Schirok@eduwarszawa.pl 

 

 

Dostosowanie
error: Content is protected !!