Zaloguj się do e-dziennika

Zaloguj się do usługi Teams

Poczta elektroniczna

Imię i nazwisko/ stanowiskoadres e-mail
Sekretariat ZSS nr 89sekretariat.zss89@eduwarszawa.pl
Magdalena Mecha/ dyrektor ZSS nr 89dyrektor.zss89@eduwarszawa.pl
 MMecha@eduwarszawa.pl
Lidia Gawrychowska-Pilarczyk/ wicedyrektor ZSS nr 89LGawrychowska@eduwarszawa.pl
Julitta Żmijewska/ kierownik kształcenia praktycznegoJ.Zmijewska@eduwarszawa.pl 
Sebastian Lisowski/ psychologSLisowski@eduwarszawa.pl
Romualda Korzeniowska/ psychologRKorzeniowska@eduwarszawa.pl
Małgorzata Stańczyk/ pedagogMStanczyk@eduwarszawa.pl
Agata Schirok/ pedagogA.Schirok@eduwarszawa.pl 

Dostosowanie