Procedury postępowania

W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 obowiązują określone procedury postępowania w sytuacjach trudnych, które mogą dotyczyć uczniów. Regulacje zostały opracowane z poszanowaniem obowiązującego prawa, na podstawie doświadczenia pedagogicznego, z uwzględnieniem specyfiki rozwoju psychofizycznego uczniów oraz są zgodne ze statutem szkoły. Proszę wszystkich pracowników szkoły, rodziców o zapoznanie się z poszczególnymi procedurami.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

 

 

Dostosowanie
error: Content is protected !!