Stołówka szkolna

W styczniu 2024 obiady będą wydawane od 8 stycznia. Sekretariat prosi o wcześniejsze wpłaty za obiady.

Uwaga: do 22 grudnia 2023 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o zwrot nadpłaty za obiady.

5/5
Rachunek bankowy do wpłat za obiady:
58 1030 1508 0000 0005 5010 7074

W treści należy podać dane: szkoła, klasa, imię, nazwisko, miesiąc, za który jest dokonana wpłata.

Opłaty

Po dokonaniu opłaty, należy przesłać na adres mailowy szkoły lub dostarczyć do sekretariatu dowód wpłaty w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. We wrześniu i w styczniu termin opłat jest wyznaczany przez sekretariat. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto szkoły. Jeśli opłata nie została uiszczona terminowo, nie wydajemy obiadów.

O rezygnacji z obiadu poinformuj do godziny 9 danego dnia. E-mail: obiady.zss89@eduwarszawa.pl

Dostosowanie
error: Content is protected !!