Stomatolog dla uczniów

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ZSS nr 89 mogą skorzystać z opieki stomatologicznej w ramach NFZ w Corten Medic Praga Tomasz Sikora przy ul. Kijowskiej 1. Urząd m.st. Warszawy zawarł z przychodnią umowę na świadczenie usług stomatologicznych. 

Punkt wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pomoc psychologa, dietetyka, seksuologa, neurologopedy porady prawne
krótko lub długoterminowy pobyt w mieszkaniu chronionym wsparcie asystentów osób z niepełnosprawnością i asystentów rodziny. Takie formy wsparcia oferuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Trwa rekrutacja do projektu wspierającego osoby dorosłe z niepełnosprawnością  intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością sprzężoną, a także członków ich najbliższego środowiska.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie wcpr.pl/PIKONI oraz w oddziałach WCPR: ul. 11 listopada 15 b, tel. 887 566 930, e-mail pikoni@wcpr.pl; pl. Dąbrowskiego 5, tel. 570 750 488, email: w.wlosek@otwartedrzwi.pl 

ulotka

plakat

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Fundacja Synapsis prezentuje ofertę turnusu w mieszkaniu treningowym. Szczegóły w ulotce.

Mieszkanie treningowe

SZPLO Warszawa Praga Południe zachęca do zapoznania się z ofertą środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Szczegóły w ulotce.

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 uprzejmie informuje, że ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i leży wyłącznie w gestii rodziców i opiekunów prawnych. Również wybór ubezpieczyciela jest dobrowolną decyzją rodziców. Dyrektor szkoły nie ma prawa do zawierania i podpisywania umowy ubezpieczeniowej. W związku z powyższym rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem podopiecznych powinni skontaktować się na własną rękę z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Miasto stołeczne Warszawa, jako organ prowadzący szkołę, proponuje ofertę, która znajduje się na stronie:

 https://suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNWdlaedukacji

Informujemy o bezpłatnej ofercie Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.kopd.pl:
1) Warsztat dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-trzydniowym-warsztacie-dla-rodzicow-w-sytuacji-rozstania-i-rozwodu/

2) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-dwudniowym-warsztacie-psychoedukacyjnym-online-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-przedszkolnym/

3) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-warsztacie-umiejetnosci-wychowawczych-dla-rodzicow-nastolatkow-2/

Od 2 kwietnia do 18 grudnia 2022 r. na Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a będą odbywały się zajęcia z gimnastyki w wodzie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 

Harmonogram:

  • Soboty w godz. 13.00-13.45 – I grupa.
  • Niedziele w godz. 13.00-13.45 – II grupa.

Zapisy od 30.03.2022 do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu: 22 44 37 800 w godz. 8.00-16.00.

Dostosowanie