Menu Zamknij

Tablica ogłoszeń

Praca szkoły od 31 maja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 31 maja nauka w szkołach odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Informujemy, że obowiązuje plan sprzed przejścia na nauczanie zdalne. 

W najbliższy czwartek (3 czerwca) przypada Boże Ciało. Jest to dzień wolny od zajęć w szkole. Dniem wolnym jest również piątek (4 czerwca). 

Informacja o szczepieniach

Sekretariat szkoły informuje, że wpłynęło pismo od Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dotyczy ono możliwości organizacji szczepień dla uczniów (też dla opiekunów) p/ Covid-19. W tym celu sekretariat prosi opiekunów, za pośrednictwem wychowawców, o pewne informacje. 

Zebranie Rady Rodziców

W poniedziałek (31 maja) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców – w trybie stacjonarnym, w szkole, w sali nr 20. Sprawa jest pilna, chodzi między innymi o zatwierdzenie zmian w Statucie Szkoły, fundusze na nagrody dla uczniów i inne ważne sprawy. 

Roma Korzeniowska

Fundacja Synapsis prezentuje ofertę turnusu w mieszkaniu treningowym. Szczegóły w ulotce.

Mieszkanie treningowe

SZPLO Warszawa Praga Południe zachęca do zapoznania się z ofertą środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Szczegóły w ulotce.

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 uprzejmie informuje, że ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i leży wyłącznie w gestii rodziców i opiekunów prawnych. Również wybór ubezpieczyciela jest dobrowolną decyzją rodziców. Dyrektor szkoły nie ma prawa do zawierania i podpisywania umowy ubezpieczeniowej. W związku z powyższym rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem podopiecznych powinni skontaktować się na własną rękę z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Miasto stołeczne Warszawa, jako organ prowadzący szkołę, proponuje ofertę, która znajduje się na stronie:

 https://suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNWdlaedukacji

Informujemy o bezpłatnej ofercie Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.kopd.pl:
1) Warsztat dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-trzydniowym-warsztacie-dla-rodzicow-w-sytuacji-rozstania-i-rozwodu/

2) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-dwudniowym-warsztacie-psychoedukacyjnym-online-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-przedszkolnym/

3) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków
http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-warsztacie-umiejetnosci-wychowawczych-dla-rodzicow-nastolatkow-2/

Dostosowanie