Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest Magdalena Mecha. 

Za szkolenie praktyczne uczniów odpowiada Julitta Żmijewska.

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia Specjalnej trwa trzy lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymują dyplom, który potwierdza ich kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.  

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach oraz przede wszystkim w zakładach pracy. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach praktycznych dwa razy w tygodniu. Miejsca praktyk to warszawskie hotele, sklepy, cukiernie, centra konferencyjno-szkoleniowe, zakłady fryzjerskie. Z wieloma pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyki, współpracujemy już od wielu lat. Jesteśmy też otwarci na współpracę z firmami, które chcą objąć opieką naszych uczniów. 

Co roku przedstawiamy ofertę kształcenia zawodowego podczas Giełdy Zawodów i Dni Otwartych. Zapraszamy!

W roku szkolnym 2022/23 kształcimy młodzież w zawodach: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Poznaj
naszą szkołę

Dostosowanie