Przysposobienie
do pracy

Przysposobienie do pracy to główna forma zajęć w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Celem zajęć jest przygotowanie ucznia do pełnienia roli pracownika 

Czego uczymy?

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nie kształcimy uczniów w konkretnym zawodzie. 

Uczymy natomiast wykonywania określonych czynności, kształcimy zachowania i postawy, które pomogą uczniom zdobyć w przyszłości pracę na otwartym/ chronionym rynku pracy.

Uczniowie są przygotowywani do podjęcia roli pracownika w pracowniach szkolnych oraz podczas praktyk wspomaganych w zakładach pracy.

 

Nasze pracownie

Pracownia prac biurowo – komputerowych

Uczniowie uczą się podstaw pracy ze sprzętem komputerowym. Podczas zajęć realizowana jest innowacja pedagogiczna "Weź smartfon", która polega na nauce wykorzystywania aplikacji mobilnych w codziennym życiu. Uczniowie wykonują prace z użyciem m.in. drukarki, bindownicy, laminatora, plotera tnącego.

Pracownia ogrodnicza

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z narzędziami używanymi w ogrodnictwie. Uczą się stosować je zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Młodzież poznaje czynności ogrodnicze, takie jak sianie, sadzenie, przycinanie, nawożenie, pielenie, kopanie.

Pracownia stolarska

Uczniowie zapoznają się narzędziami i ich zastosowaniem (młotek, śrubokręt, obcęgi, wiertarka, lutownica, pistolet do kleju na gorąco, wypalarka). Wykonują drobne naprawy, np. odświeżanie mebli (malowanie), dekoracje. Uczą się i utrwalają czynności – przybijanie gwoździ, wiercenie otworów pod kołki, cięcie drewna, szflifowanie.

Pracownia szycia z elementami tkactwa

Podczas zajęć młodzież uczy się posługiwania się igłą, szpilkami podczas szycia ręcznego. Uczniowie wykonują drobne naprawy odzieży, fastrygowanie, szycie ściegiem prostym, przyszywanie guzików, aplikacje. Zapoznają się z działaniem maszyny do szycia, uczą się szycia ściegiem prostym, owerlockowym Odzyskują zamki, guziki i inne elementy krawieckie ze zużytej odzieży.

Pracownia sporządzania posiłków

Celem zajęć jest nauka obsługi sprzętów i narzędzi gospodarstwa domowego, m.in. mikser, robot kuchenny, zmywarka, kuchnia elektryczna, piekarnik. Uczniowie uczą się wykorzystywać urządzenia agd zgodnie z instrukcjami oraz z zasadami bhp. Podczas zajęć przygotowują potrawy proste i o wyższym stopniu złożoności według przepisów kulinarnych.

Pracownia rękodzieła

Uczniowie poznają różne techniki plastyczne. Przygotowują ozdoby i dekoracje z surowców naturalnych i sztucznych, tworzą papieroplastykę, elementy biżuterii, wystrój pracowni, prezenty, palmy, stroiki. Wyrabiają z gliny elementy ozdobne.

Praktyki wspomagane

W roku szkolnym 2023/2024 praktyki wspomagane odbywają się w hipermarketach budowlanych Leroy Merlin i Castorama, w hotelu Ibis, w ośrodku sportowym, w bibliotece dzielnicowej.

Młodzież uczy się wykonywać prostych czynności i prac pomocniczych, np. sortowanie i układanie towaru na półkach, sprzątanie, pielęgnacja terenów zielonych. Prace te uczniowie wykonują pod kontrolą opiekunów praktyk, którymi są nauczyciele szkoły. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie odbyli przeszkolenie z zakresu BHP.

Galeria prac uczniów

Mamy duże doświadczenie

Szkoły przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym funkcjonują w systemie oświaty od 2004 roku. Jesteśmy pionierami w nauczaniu tej grupy młodzieży. Już w 1988 roku w szkole przy ulicy Skaryszewskiej została powołana 2-letnia Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Zawodu nr 2, a w 1997 roku utworzono Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Zawodowej nr 3.

Dostosowanie
error: Content is protected !!