Zarządzenia o dostępności

Zarządzenie nr 6/2021/22 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej.

Zarządzenie nr 6/2021/22 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej. Dotyczy: realizacji wniosków o zapewnienie dostępności i prowadzenie postępowania skargowego na brak zapewnienia dostępności w ZSS nr 89.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6/2021/22 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej.

Załącznik nr 4 (wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6/2021/22 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej.

Załącznik nr 5 (wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej)

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 6/2021/22 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej.

Załącznik nr 6 (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych)

Dostosowanie
error: Content is protected !!