Deklaracja dostępności Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: sekretariat.zss89@eduwarszawa.pl
 • Telefon: +22 619 00 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie
 • Adres: ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa
 • E-mail: dyrektor.zss89@eduwarszawa.pl
 • Telefon: +22 619 00 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespołu Szkół Specjalnych nr 89

Budynek mieści się przy ul. Skaryszewskiej 8 w Warszawie, dzielnica Praga Południe.
Dojazd do szkoły 

 • od ul. Targowej – przystanek Al. Zieleniecka (odległość od szkoły ok. 200–300 m). Ttramwaje linii: 3, 6, 7, 9, 22, 24, 25, 28; autobusy linii: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509. Dworzec Autobusowy Warszawa Wschodnia, przystanek ul. Lubelska (odległość ok. 400 m). Linie autobusowe: 123, 146, 147, 173, 202;
 • kolejką podmiejską SKM linii: S1, S2;
 • pociągami Kolei Mazowieckich linii: R1, R2, R3, R6, R7, RL.
  Dojście na perony jest możliwe schodami stałymi oraz istnieje możliwość skorzystania z podnośnika schodowego.
 • samochodem – dojazd do ul. Skaryszewskiej 8 – parking na ulicy Skaryszewskiej,
  w tym oznakowane dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – odległość ok. 20 m. Dojście piesze od ulicy Targowej posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dojście do szkoły chodnikiem od ul. Skaryszewskiej. 

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

 • Wejście II główne, oznakowane od strony frontu budynku, od ul. Skaryszewskiej, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – pojedynczy stopień przed wejściem, szerokość drzwi 95 cm z poszerzeniem 50 cm, próg 1 cm. Wejście do budynku po schodach stałych.
 • Wejście I, oznakowane od strony frontu budynku, przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – szerokość drzwi 90 cm z poszerzeniem 50 cm, próg 1 cm oraz podnośnik dla osób na wózkach, a także schody stałe.

Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na parterze budynku w recepcji lub sekretariacie szkoły.

Recepcja oraz sekretariat są dostępne dla osób niepełnosprawnych, na wózkach i z psem przewodnikiem.
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu do budynku osobom z niepełnosprawnością są pracownicy obsługi.

W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Korytarze w budynku umożliwiają wyminięcie się dwóch osób, są pozbawione progów i innych przeszkód poziomych.

Schody na wyższe kondygnacje budynku przeznaczone są tylko dla uczniów i pracowników szkoły.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku.
Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach znajdują się: na parterze oraz na I piętrze.

W budynku są oznaczenia dróg ewakuacyjnych w języku Braille’a. Pomieszczenia (toalety, sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet pielegniarki) są oznakowane piktogramami dla uczniów wymagających AAC (alternatywnych metod komunikowania się).

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Brak specjalistycznego sprzętu do celów ewakuacyjnych.

Strona internetowa

Adres strony https://skaryszewska.edu.pl

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Są stosowane proste czcionki o kroju bezszeryfowych;
 • Zamieszczono informacje o szkole w PJM (Polskim Języku Migowym);
 • Zamieszczono informację w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (standardy ETR). Zawiera ona dane:
  • Nazwę podmiotu, 
  • Adres podmiotu i wskazówki dojazdu, 
  • Kontakt telefoniczny i mejlowy, 
  • Informacja, czy mieszkańcy mogą kontaktować się za pomocą SMS, 
  • Godziny otwarcia/przyjęć, 
  • Ogólny opis działań, 
  • Jakie sprawy można załatwić w podmiocie.  
 • Na stronie zainstalowano wtyczkę Screen Reader. Umożliwia ona: powiększenie rozmiaru czcionki, ustawienie wysokiego kontrastu, ustawienie czcionki dla osób z dysleksją, ustawienie odcieni szarości, powiększenie kursora, ustawienie odstępu między tekstami, ustawienie trybu czytania, ukrycie obrazu;  
 • Dokłada się staranności w opracowaniu publikacji na stronie w standardzie zgodnym z ETR (tekście łatwym do czytania i zrozumienia. 
Dostosowanie
error: Content is protected !!