W Środowiskowym Domu Samopomocy

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy ul. Grochowskiej.

Wizyta ta była okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem placówki i jej ofertą skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Placówka zapewnia bowiem kompleksową opiekę i wsparcie osobom z niepełnosprawnością, pomagając im w rozwoju osobistym i społecznym. Informacje o placówce znajdziesz na stronie https://psoni.warszawa.pl/placowka/srodowiskowy-dom-samopomocy-grochowska/

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!