Menu Zamknij

Giełda zawodów

Pierwszym krokiem do wyboru zawodu jest poznanie samego siebie, własnych możliwości, zainteresowań. Kolejny krok to zapoznanie się z rodzajami zawodów, przyjrzenie się im bliżej. Pokazaliśmy więc uczniom warszawskich szkół, w jakich kierunkach kształcimy na Skaryszewskiej i na czym polega nauka zawodu.

Podczas kolejnej już edycji Giełdy zawodów pokazaliśmy jak wygląda nauka w klasach szkoły branżowej o kierunkach kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik obsługi hotelowej i sprzedawca. – Obecnie są to wiodące kierunki kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale nie jest to jedyna nasza oferta – mówi Teresa Gronek, doradca zawodowy. – W zależności od zainteresowania kandydatów możemy także utworzyć między innymi klasy o kierunkach: pracownik pomocniczy krawca, stolarz, piekarz.

Czekamy teraz na Was, kandydaci. Informacje o szkole i potrzebne formularze dokumentów znajdziecie w zakładce „Dla kandydatów”. Zapraszamy też 24 marca na Dzień otwarty.

Zachęcamy do nauki na Skaryszewskiej. Nasza szkoła ma bogatą tradycję w kształceniu zawodowym. W powojennej Warszawie byliśmy pierwszą tego typu szkołą w Polsce. Uczniowie uczyli się u nas zawodów szewca, cholewkarza, kaletnika. Przez wiele lat w ramach praktyk zawodowych w szkole szyto fartuchy ochronne dla pracowników m.in. szpitala na Banacha, oprawiano dokumenty dla ministerstw i PKP, prowadzono stołówkę, z której korzystali okoliczni mieszkańcy. Szkoła na Skaryszewskiej zawsze dawała uczniom gwarancję na dobrą przyszłość.

Dziś kształcimy w zawodach, na które według prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Cukiernik, kucharz, krawiec, piekarz, sprzedawca – ci specjaliści znajdą bez problemu pracę w Warszawie.

Dostosowanie