Co po ukończeniu szkoły?

Między innymi przedstawiciele ZUS, Urzędu Pracy, Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” przyjęli zaproszenie szkoły i spotkali się z rodzicami uczniów klas trzecich.

Było to spotkanie informacyjne. Zaproszeni goście zaprezentowali system pomocy i wsparcia osób z niepełnosprawnością, które chcą podjąć pracę.

Na system składa się wiele elementów, m.in. wsparcie doradcze i informacyjne, adaptacje miejsc pracy, szkolenia i kursy, inicjatywy finansowe, programy integracyjne.

– Staramy się organizować pomoc, dobierając formy i środki pomocy dla konkretnej osoby – mówi Katarzyna Sawicka, doradca zawodowy w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Wspólnie z Teresą Gronek, doradcą zawodowym w Szkole Branżowej, obie panie były organizatorkami spotkania.

Przypominamy, że nauczyciele i specjaliści prowadzą konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. Jest to więc szansa także na indywidualny kontakt z doradcą zawodowym.

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!