Preorientacja zawodowa w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Jednym z najważniejszych celów naszej szkoły jest kompleksowe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Kładziemy duży nacisk na preorientację zawodową, która jest istotnym elementem przygotowania do samodzielnego życia.

W tym celu organizujemy różnorodne działania:

  • Praktyki wspomagane: Uczniowie odbywają praktyki w różnych zakładach pracy, gdzie zdobywają praktyczne doświadczenie i poznają specyfikę różnych zawodów. Ostatnio odwiedziliśmy placówkę Otwarte Drzwi, stowarzyszenie, które podejmuje rozmaite działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.
  • Warsztaty i wizyty studyjne: Współpracujemy z różnymi instytucjami, takimi jak np. Środowiskowy Dom Pomocy przy ul. Grochowskiej, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu terapii zajęciowej i kulinariów.
  • Konsultacje: Zapewniamy uczniom indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których mogą uzyskać pomoc w wyborze zawodu i dalszej ścieżki kształcenia. W bieżącym tygodniu odbędą się one w Centrum DZWONI.
  • Klub Absolwenta: spotkania służą między innymi wymianie doświadczeń i informacji na temat poszukiwania pracy.
  • Targi Pracy: 22 maja uczniowie wezmą udział w Targach Pracy, które organizuje Szkoła przy ul. Długiej we współpracy z Urzędem Pracy. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z ofertami pracy różnych firm i instytucji.

Preorientacja zawodowa to proces, który trwa przez cały okres nauki w naszej szkole. Dbamy o to, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do poznania różnych zawodów i rozwijania swoich umiejętności.

Zachęcamy rodziców do udziału w działaniach z zakresu preorientacji zawodowej.

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!