Tag Aurelia Michałowska

Mazowiecki Kurator Oświaty o przemocy

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska wystosowała listy do rodziców, nauczycieli oraz do uczniów dotyczące agresji i przemocy rówieśniczej oraz zagrożeń wypływających z Internetu. Zachęcamy do zapoznania się z pismami. List do uczennic i uczniów List do rodziców

Czytaj dalej
Dostosowanie