List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska wystosowała listy do rodziców i opiekunów oraz do uczniów w związku z bieżącą sytuacją. Poniżej publikujemy ich treść i prosimy o zapoznanie się z nimi.