Samorząd Uczniowski Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3

Przewodnicząca Samorządu
Ewa Rytel

Wiceprzewodnicząca Samorządu
Daniela Dąbrowska

W Zespole Samorządu Uczniowskiego witamy również:
• Szymona Kacprzyka
• Dionego Chura-Modzelewskiego
• Marię Chowaniec
• Zuzannę Grot
• Aleksandra Barskiego
• Natalię Lewandowską
• Mateusza Kanię

Dostosowanie
error: Content is protected !!