Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela w naszej szkole tradycyjnie odbywa się ślubowanie uczniów pierwszych klas. Również tego dnia dyrektor szkoły nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników. Te miłe i wzruszające elementy tradycji miały miejsce także w bieżącym roku szkolnym.

Za organizację i przebieg wydarzenia odpowiadały panie Justyna Popieko, Kornelia Dziewulska i Edyta Wójcicka. Dyrektor i grono pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pomoc w organizacji uroczystości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.
Nauczycielom życzę pasji, inspiracji do tworzenia ciekawych lekcji i satysfakcji z postępów swoich uczniów.
Koleżankom i Kolegom, którzy zostali szczególnie docenieni Nagrodą Dyrektora, gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy nauczyciela.
Magdalena Mecha
dyrektor Zespołu Szkół nr 89

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uczniowie ośmiu klas szkoły branżowej i pięciu klas szkoły przysposabiającej złożyli w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uroczyste ślubowanie. Witamy w naszym gronie. Życzymy Wam sukcesów w nauce, wielu przyjaciół i nauczycieli, którzy prowadzą ciekawe lekcje. Powodzenia!

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!