Menu Zamknij

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

music, relax, headphone-1813100.jpg

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy uczniów do udziału w następujących zajęciach:

1) Zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Olimpiad Sportowych Skaryszewska. Zajęcia odbywają się według planu Klubu. Informacje o działalności Klubu na stronie Klub Olimpiad Specjalnych. Szefem Klubu Olimpiad Specjalnych jest Tomasz Borzęcki. 

2) Uczestnictwo w drużynie harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Słoneczni Wędrowcy”. Informacje o aktywności drużyny znajdują się na harcerskim Facebooku. Drużyną opiekują się panie: Małgorzata Rosa, Joanna Legdowicz, Joanna Jakubowska i Kornelia Dziewulska. 

3) Udział w zajęciach z kodowania. Udział w tych zajęciach jest obowiązkowy. Zaplanowano je w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdej klasy. Zajęcia prowadzą: wicedyrektor Lidia Pilarczyk i Andrzej Antosik;

4) Zajęciach zespołu muzycznego. Za prowadzenie zespołu są odpowiedzialne panie Dorota Podpora i Joanna Jakubowska.

Ponadto, zachęcamy do działalności w samorządach uczniowskich Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Dostosowanie