Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Zespół specjalistów

Małgorzata Stańczyk

pedagog w Branżowej Szkole I stopnia

Roma Korzeniowska

psycholog w Branżowej Szkole I stopnia

Agata Schirok

pedagog w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Sebastian Lisowski

psycholog w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Dostosowanie
error: Content is protected !!