Jesteśmy dla Was

Nasza szkoła istnieje od 1946 roku. Powstała jako pierwsza tego typu w Polsce.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (m.in. ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy). W skład Zespołu Szkół wchodzą dwie placówki: Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3. 

Naszą misją jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Tworzymy szkołę porozumienia i wzajemnego zaufania. Uczymy wzajemnej tolerancji i szacunku. Kształtujemy osobowość uczniów poprzez integrację, edukację i właściwą organizację czasu wolnego. Umacniamy w nich wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Uczymy młodzież samodzielności i odpowiedzialności, aby przygotować ją do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie. Głównym celem edukacji w naszej szkole jest kształcenie zawodowe i przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Uczniami jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym lub znacznym. Jesteśmy przygotowani do pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczymy przydatnych w życiu i w pracy umiejętności. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach: stolarskiej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej, muzycznej.​

Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej

Uczniami jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W roku szkolnym 2020/21 kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy w gastronomii.
Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Dostosowanie