Doradztwo zawodowe

Głównym celem edukacji w Branżowej Szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wiodącym celem jest praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia przez absolwentów szkoły na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Zespół specjalistów

Monika Turowska

kierownik szkolenia praktycznego w Branżowej Szkole I stopnia

Katarzyna Garlej

przewodnicząca zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia

Teresa Gronek

doradca zawodowy w Branżowej Szkole I stopnia

Katarzyna Sawicka

doradca zawodowy w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Miejsca, które warto znać

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS prowadzi na Mokotowie Warsztat Terapii Zajęciowej. Miejsce to odwiedzili uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, które prowadzi pani Katarzyna Sawicka. 

Informacje na temat działalności Stowarzyszenia, dane teleadresowe są dostępne na stronie internetowej https://agis.org.pl/

Informacje na temat uczestnictwa w WTZ, warszawskie adresy znajdziesz na stronie stołecznego ratusza

wsparcie.um.warszawa.pl 

Giełda zawodów

Corocznie organizowana w szkole Giełda zawodów to wydarzenie adresowane do  uczniów ósmych klas. Jest to najlepsza okazja, by poznać szkołę, ofertę kształcenia i ogólny klimat nauki. Zapraszamy 2 grudnia w godzinach: 9-12. 

Dostosowanie
error: Content is protected !!