Celem działania Stowarzyszenia jest:

  • tworzenie nowych perspektyw rozwoju dla młodzieży z potrzebami specjalnymi;
  • popularyzacja wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii i oligofrenopedagogiki wśród społeczeństwa;
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

Statut Stowarzyszenia Specialis Schola

MicrosoftTeams-image (9)

Stowarzyszenie Specialis Schola 89

8. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) tworzenie nowych perspektyw rozwoju dla młodzieży z potrzebami specjalnymi;

2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii i oligofrenopedagogiki wśród społeczeństwa;

3) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1) współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie za zgodą ZSS nr 89 w Warszawie;

2) organizowanie szkoleń pedagogiczno-psychologicznych kadry oświatowej;

3) organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów ZSS nr 89 w Warszawie za zgodą ZSS nr 89 w Warszawie;

4) organizowanie wyjazdów fakultatywnych dla uczniów ZSS nr 89 w Warszawie za zgodą ZSS nr 89 w Warszawie;

5) organizowanie wszelkich działań związanych z rozwojem i promocją ZSS nr 89 w Warszawie za zgodą ZSS nr 89 w Warszawie;

6) organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji mających na celu doskonalenie zawodowe kadry ZSS nr 89 w Warszawie za zgodą ZSS nr 89 w Warszawie;

7) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

Statut Stowarzyszenie Specialis Schola 89

MicrosoftTeams-image (8)

Władze Stowarzyszenia

Sławomir Komuda – przewodniczący

Kornelia Dziewulska – sekretarz

Marta Ścierska – skarbnik

Członkowie: Marek Kręcik, Edyta Wójcicka, ks. dr Marcin Gontarz.

Działalność Stowarzyszenia

Kiermasz świąteczny

Dnia 16 grudnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Specialis Schola 89, uczniowie ze Szkoły Branżowej wykonywali z panem Pawłem Zabielskim i paniami Kornelią Dziewulską i Aleksandrą Miller stroiki świąteczne. Ozdoby wystawione były do sprzedaży w kiermaszu świątecznym w Kościele przy ul. Skaryszewskiej.

FB_IMG_1671355002854
received_1079593689378894
received_695929305608171
Dostosowanie
error: Content is protected !!