Dokształcamy się

We wrześniu przywitaliśmy w szkole kilkoro uczniów, którzy mają problem w porozumiewaniu się mową. Dla osób, których mowa trwale lub okresowo utrudnia bądź uniemożliwia zaspakajanie potrzeb komunikacyjnych oraz pełnienie funkcji …

Dokształcamy się Czytaj więcej »