Ogłoszenia

Inauguracja Klubu Rodziców

Psycholog Roma Korzeniowska i mama ucznia ze szkoły branżowej Beata Jaszczur zapraszają na inaugurację spotkań w ramach Klubu Rodzica. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godz.16.30 w sali 59 (III piętro). Będzie możliwość rozmowy o potrzebach, oczekiwaniach, troskach i radościach związanych z nauką i wychowaniem dzieci w naszej szkole. Wszelkie pytania można kierować do pani psycholog Romy Korzeniowskiej (kontakt przez sekretariat). Zapraszamy!

Zebranie z rodzicami

30 stycznia o godz. 17 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zebranie z rodzicami i spotkanie Rady Rodziców

W czwartek  12 grudnia o  godz. 17  w  sali  gimnastycznej rozpocznie się zebranie z rodzicami. Udział zapowiedzieli przedstawiciele warszawskiej straży miejskiej. Po części ogólnej zaplanowano spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

Przewodniczący  Rady  Rodziców,  p. Adam Malinowski, zaprasza na spotkanie  Rady po  zebraniach  w  klasach. Dokładna godzina zostanie podana na  sali gimnastycznej.

Mikołajki w kinie

6 grudnia szkoła zaplanowała wyjście do Multikina Złote Tarasy na film Czarownica 2. Cena biletu – 7 PLN. Maria Lutoborska-Kresa prosi wychowawców o zbiórkę pieniędzy od chętnych uczniów do 2 grudnia.

Ankieta na temat uzależnień

W dniach 5-8 listopada wśród uczniów szkoły zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca ryzyka związanego z używaniem narkotyków i dopalaczy. Za przeprowadzenie ankiety są odpowiedzialne: psycholog Roma Korzeniowska i socjoterapeuta Małgorzata Mrozowska.

Kontakty z nauczycielami

W celu ułatwienia kontaktu rodziców z nauczycielami, dyrektor szkoły prosi opiekunów o kontakt telefoniczny lub osobisty z sekretariatem. Pracownik sekretariatu przekaże Państwa prośbę nauczycielowi, a ten skontaktuje się z Państwem i ustali termin spotkania.

Terminy zebrań z rodzicami

Kolejne zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano w następujących terminach:

12.12.2019

30.01.2020

26.03.2020

21.05.2020

Rada Rodziców

Adres e-mail do Rady Rodziców:

rada.rodzicowzss89@am-property.pl

Kontakt przekazujemy na prośbę pana Adama Malinowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców

Spotkanie ze Strażą Miejską

W piątek, 25 października, szkołę odwiedzi funkcjonariusz Straży Miejskiej. Spotka się on z uczniami szkoły branżowej, tematem rozmowy będzie odpowiedzialność karna osób nieletnich. W poniedziałek przedstawicielka Straży Miejskiej spotkała się z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy i rozmawiała z nimi o tym, jak rozmawiać z osobami obcymi.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć. Szkoła zapewnia jednak tego dnia opiekę, wybrani nauczyciele będą pełnić dyżury. Obchody Dnia Nauczyciela zaplanowaliśmy na 11 października (piątek).

  • Od pierwszej do piątej godziny lekcyjnej zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
  • Po przerwie obiadowej między godz. 12.45 a godz. 13.30 zapraszamy uczniów i rodziców na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
  • Na siódmej godzinie lekcyjnej uczniowie klas pierwszych spotkają się ze swoimi wychowawcami. Uczniowie z pozostałych klas mają lekcje według planu.
  • O godz. 14.25 uczniowie zostają zwolnieni do domów.

Zebranie z rodzicami

12 września zaplanowano zebranie z rodzicami. O godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne, miejsce: sala gimnastyczna. Po części ogólnej wychowawcy klas spotkają się z rodzicami.

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica będzie funkcjonować w godz. 6.45–17.45. Z zajęć i opieki w świetlicy mogą korzystać uczniowie zapisani na podstawie karty zgłoszenia. Formularze dostępne będą u wychowawców klas. Szanowni Rodzice, prosimy o wypełnienie formularzy już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ubezpieczenie NNW

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 uprzejmie informuje, że ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i leży wyłącznie w gestii rodziców i opiekunów prawnych. Również wybór ubezpieczyciela jest dobrowolną decyzją rodziców. Dyrektor szkoły nie ma prawa do zawierania i podpisywania umowy ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem podopiecznych powinni skontaktować się na własną rękę z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Miasto stołeczne Warszawa, jako organ prowadzący szkołę, proponuje ofertę, która znajduje się na stronie: https://suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNWdlaedukacji

Obiady

Szkolna stołówka rozpocznie działalność 9 września. Koszt obiadu złożonego z dwóch dań wynosi 9 zł.

Dostosowanie
Przewiń do góry