Ogłoszenia

Zebranie z rodzicami

12 września zaplanowano zebranie z rodzicami. O godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne, miejsce: sala gimnastyczna. Po części ogólnej wychowawcy klas spotkają się z rodzicami.

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica będzie funkcjonować w godz. 6.45–17.45. Z zajęć i opieki w świetlicy mogą korzystać uczniowie zapisani na podstawie karty zgłoszenia. Formularze dostępne będą u wychowawców klas. Szanowni Rodzice, prosimy o wypełnienie formularzy już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ubezpieczenie NNW

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 uprzejmie informuje, że ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i leży wyłącznie w gestii rodziców i opiekunów prawnych. Również wybór ubezpieczyciela jest dobrowolną decyzją rodziców. Dyrektor szkoły nie ma prawa do zawierania i podpisywania umowy ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem podopiecznych powinni skontaktować się na własną rękę z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Miasto stołeczne Warszawa, jako organ prowadzący szkołę, proponuje ofertę, która znajduje się na stronie: https://suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNWdlaedukacji

Obiady

Szkolna stołówka rozpocznie działalność 9 września. Koszt obiadu złożonego z dwóch dań wynosi 9 zł.