O nas

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 znajduje się na Pradze Południe w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 8. Jesteśmy usytuowani w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym, co jest dogodne dla uczniów przyjeżdżających z różnych stron Warszawy.

Naszą misją jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Tworzymy szkołę porozumienia i wzajemnego zaufaniaUczymy tolerancji i szacunku dla kolegów i środowiska. Kształtujemy osobowość uczniów poprzez integrację, edukację i zabawęUmacniamy wiarę i poczucie własnej wartościUczymy młodzież samodzielności, odpowiedzialności, aby przygotować do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie.

Głównym celem edukacji w naszej szkole jest kształcenie zawodowe i przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy na stanowisku robotnika wykwalifikowanego

STRUKTURA SZKOŁY

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 wchodzą:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej z
oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 53
dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca młodzież w zawodach :

 • kucharz
 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • asystent fryzjera
 • pracownik pomocniczy krawca

Cykl kształcenia trwa 3 lata

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcąca w modułach :

 •   gospodarstwo domowe
 •   bukieciarstwo
 •   masy plastyczne
 •   galanteria papiernicza i plastyka
 •   decoupage
 •   prace porządkowe
 •   prace biurowe

Prace młodzieży eksponowane w urzędach oraz na wystawach organizowanych przez instytucje. Zajmują czołowe miejsca w konkursach, nagradzane na różnych uroczystościach. Satysfakcja z sukcesu i uznanie innych mobilizują młodzież do dalszego działania i rozwijania swoich umiejętności. Ekspozycja prac motywuje uczniów do rozwijania działalności artystycznej

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA :

 1. Brak barier architektonicznychszkoła wyposażona w windę i podjazdy
 2. Miłą atmosferę i bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem
 3. Zajęcia praktyczne w firmach państwowych, prywatnych, oraz w punktach usługowych.
 4. Wysoki poziom nauczania udokumentowany wynikami zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE
 5. Nowoczesne metody nauczania w estetycznie i nowocześnie urządzonych pracowniach.
 6. Stały dostęp do pracowni komputerowej i multimedialnej.
 7. Plan zajęć dostosowany do możliwości ucznia.
 8. Wycieczki i wyjścia edukacyjne.
 9. Naukę języka angielskiego w pracowni multimedialnej,
 10. Pomoc w zdobyciu pracy.
 11. Posiłki dla uczniów (możliwość uzyskania dofinansowania z OPS)
 12. Korzystanie z nowoczesnej siłowni
 13. Dyskoteki i zabawy
 14. Doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych
 15. Bezpieczeństwo na terenie obiektu
 16. Opiekę medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, doradcy zawodowego