O nas

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 mieści się przy ulicy Skaryszewskiejna Pradze Południe w Warszawie.

Naszą misją jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Tworzymy szkołę porozumienia i wzajemnego zaufaniaUczymy tolerancji i szacunku dla kolegów oraz środowiska. Kształtujemy osobowość uczniów poprzez integrację, edukację i zabawęUmacniamy wiarę i poczucie własnej wartościUczymy młodzież samodzielności i odpowiedzialności, aby przygotować do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie.

Głównym celem edukacji w naszej szkole jest kształcenie zawodowe i przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy na stanowisku robotnika wykwalifikowanego

STRUKTURA SZKOŁY

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 wchodzą:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca młodzież w zawodach :

 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • asystent fryzjera,
 • pracownik pomocniczy krawca.

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcąca w modułach

 •   bukieciarstwo,
 •   masy plastyczne,
 •   galanteria papiernicza i plastyka,
 •   decoupage,
 •   prace porządkowe,
 •   prace biurowe. 
 

Atuty szkoły:

 1. Brak barier architektonicznych – szkoła jest wyposażona w windę i podjazdy.
 2. Pozytywna atmosfera wychowawcza i bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem.
 3. Zajęcia praktyczne w firmach państwowych, prywatnych oraz w punktach usługowych.
 4. Wysoki poziom nauczania udokumentowany wynikami zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE.
 5. Dostęp do pracowni komputerowej i multimedialnej.
 6. Plan zajęć dostosowany do możliwości ucznia.
 7. Wycieczki i wyjścia edukacyjne.
 8. Naukę języka angielskiego w pracowni multimedialnej.
 9. Pomoc w zdobyciu pracy.
 10. Posiłki dla uczniów (możliwość uzyskania dofinansowania z OPS).
 11. Zajęcia w siłowni.
 12. Organizowanie czasu wolnego: dyskoteki, imprezy okolicznościowe.
 13. Doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych.
 14. Dbamy o bezpieczeństwo na terenie obiektu.
 15. Zapewniamy opiekę medyczną, psychologiczną, logopedyczną, doradcy zawodowego.

Dostosowanie
Przewiń do góry