O nas

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 mieści się przy ulicy Skaryszewskiejna Pradze Południe w Warszawie.

Naszą misją jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Tworzymy szkołę porozumienia i wzajemnego zaufaniaUczymy tolerancji i szacunku dla kolegów oraz środowiska. Kształtujemy osobowość uczniów poprzez integrację, edukację i zabawęUmacniamy wiarę i poczucie własnej wartościUczymy młodzież samodzielności i odpowiedzialności, aby przygotować do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie.

Głównym celem edukacji w naszej szkole jest kształcenie zawodowe i przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy na stanowisku robotnika wykwalifikowanego

STRUKTURA SZKOŁY

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 wchodzą:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca młodzież w zawodach :

 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • asystent fryzjera,
 • pracownik pomocniczy krawca.

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcąca w modułach

 •   bukieciarstwo,
 •   masy plastyczne,
 •   galanteria papiernicza i plastyka,
 •   decoupage,
 •   prace porządkowe,
 •   prace biurowe. 
 

Atuty szkoły:

 1. Brak barier architektonicznych – szkoła jest wyposażona w windę i podjazdy.
 2. Pozytywna atmosfera wychowawcza i bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem.
 3. Zajęcia praktyczne w firmach państwowych, prywatnych oraz w punktach usługowych.
 4. Wysoki poziom nauczania udokumentowany wynikami zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE.
 5. Dostęp do pracowni komputerowej i multimedialnej.
 6. Plan zajęć dostosowany do możliwości ucznia.
 7. Wycieczki i wyjścia edukacyjne.
 8. Naukę języka angielskiego w pracowni multimedialnej.
 9. Pomoc w zdobyciu pracy.
 10. Posiłki dla uczniów (możliwość uzyskania dofinansowania z OPS).
 11. Zajęcia w siłowni.
 12. Organizowanie czasu wolnego: dyskoteki, imprezy okolicznościowe.
 13. Doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych.
 14. Dbamy o bezpieczeństwo na terenie obiektu.
 15. Zapewniamy opiekę medyczną, psychologiczną, logopedyczną, doradcy zawodowego.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za 2018 rok, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)., zamieszczono poniżej link do sprawozdania ZSZ nr 89:

https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1431095/ZSS89.pdf

Dostosowanie
Przewiń do góry