O nas

sport-bielany
Staramy się, by nasza szkoła była wolna od nudy i lęku

Szkoła istnieje od 1946 roku. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w Polsce.
Dziś, w Zespole Szkół Specjalnych nr 89, kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (m.in. ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy).

Naszą misją jest stworzenie młodzieży możliwości rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Tworzymy szkołę porozumienia i wzajemnego zaufaniaUczymy wzajemnej tolerancji i szacunku. Kształtujemy osobowość uczniów poprzez integrację, edukację i właściwą organizację czasu wolnego. Umacniamy w nich wiarę w siebie i poczucie własnej wartościUczymy młodzież samodzielności i odpowiedzialności, aby przygotować do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie. Głównym celem edukacji w naszej szkole jest kształcenie zawodowe i przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy.

STRUKTURA SZKOŁY

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 wchodzą:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach :

 • kucharz
 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy fryzjera
 • pracownik pomocniczy krawca
 • pracownik pomocniczy w gastronomii
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jesteśmy przygotowani do pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczymy wielu przydatnych w życiu i w pracy umiejętności. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach: stolarskiej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej, muzycznej.

ATUTY SZKOŁY
 1. Brak barier architektonicznych – szkoła jest wyposażona w windę i podjazdy
 2. Pozytywna atmosfera wychowawcza i bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem
 3. Zajęcia praktyczne w firmach państwowych, prywatnych oraz w punktach usługowych
 4. Wysoki poziom nauczania udokumentowany wynikami zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE
 5. Dostęp do pracowni komputerowej i multimedialnej
 6. Plan zajęć dostosowany do możliwości ucznia
 7. Wycieczki i wyjścia edukacyjne
 8. Nauka języka angielskiego 
 9. Pomoc w zdobyciu pracy
 10. Posiłki dla uczniów (możliwość uzyskania dofinansowania z OPS)
 11. Zajęcia w siłowni
 12. Zorganizowany czas wolny
 13. Doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych
 14. Dbamy o bezpieczeństwo na terenie obiektu.
 15. Zapewniamy opiekę medyczną, psychologiczną, logopedyczną oraz pomoc doradcy zawodowego

 

 

Dostosowanie
Przewiń do góry