Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

na zdjęciu Jakub Koziarski

Oferta kształcenia
w Branżowej
Szkole I Stopnia
Specjalnej
nr 53

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć klasy o kierunkach kształcenia w zawodach:

 • cukiernik
 • kucharz
 • pracownik pomocniczy fryzjera
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy hotelarza
 • sprzedawca

Oferta kształcenia
w Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy
nr 3

Formularze wniosków

!

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie jest dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów:

 • Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 53 – Formularz wniosku,
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 – Formularz wniosku
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres szkoły ponadpodstawowej wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – Informacja dla rodziców
 • Potwierdzenie woli zapisu do szkoły (dla ucznia niepełnoletniego) – Formularz wniosku
 • Potwierdzenie woli zapisu do szkoły (dla ucznia pełnoletniego) – Formularz wniosku
 • pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej.

Giełda zawodów

2 grudnia zapraszamy na Giełdę zawodów. Jest to coroczne wydarzenie w naszej szkole. Tego dnia przedstawiamy ofertę kształcenia, pokazujemy nasze pracownie. Można podpatrzeć zajęcia praktyczne i wziąć udział w warsztatach.

Dni Otwarte

10 stycznia, 4 lutego i 9 lutego zaprezentujemy ofertę Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej nr 53 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3. To dobra okazja, aby się poznać. Czekamy na Ciebie na Skaryszewskiej 8.

Zapraszamy na Skaryszewską

10 stycznia, 4 lutego, 9 lutego. Zapamiętaj te daty. Przyjdź, porozmawiaj z nami, poznajmy się. A może właśnie Skaryszewska jest szkołą dla Ciebie?

“Jesteśmy gwarancją dobrej przyszłości!”

Dostosowanie
error: Content is protected !!