Trzy godziny bez mówienia

Uczniowie z III BP wspólnie z panią Sandrą Niedźwiecką wymyślili sobie, że dziś podczas wszystkich lekcji nie będą nic mówić. Zaplanowali, że będą porozumiewać się tylko za pomocą gestów, symboli. Będą używać syntezatora mowy lub zapisywać słowa na tablicy.

Dzisiejszy dzień uczniowie III BP obwołali Dniem z ACC. To miał być rodzaj zabawy, ale też sprawdzian tego, czego nauczyli się uczniowie na zajęciach z panią Sandrą. Pani Sandra Niedźwiecka przez cały rok doskonaliła bowiem u uczniów umiejętności korzystania z komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Od rana uczniowie nie porozumiewali się więc za pomocą mowy. Podczas lekcji wszyscy, łącznie z panią Sendrą, używali gestów Makaton, korzystali z książek z symbolami, zapisywali słowa na tablicy, a Szymek dodatkowo używał oprogramowania Grid – z syntezatorem mowy pozwalającym osobie niemówiącej na głosowe wyrażanie emocji, potrzeb, opinii, poglądów oraz dyskusje na dowolne tematy.

Wytrzymali tak trzy godziny. — Już dość – poprosił jako pierwszy Szymek. Przytaknęła mu Kinga. – Niech pani mówi już do nas buzią – powiedziała w imieniu wszystkich Natalia. Pani Sandra uśmiechnęła się: – Zgadzam się. Ale egzamin zdali wszyscy. Dużo się nauczyliście i świetnie sobie radzicie – powiedziała na głos.

AAC (komunikacja wspomagająca I alternatywna, ang. Augmentative and Alternative Communication) – metody, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.
Wybrane metody AAC: 
MAKATON – system gestów i symboli graficznych, które mogą być stosowane razem lub oddzielnie. 
PECS (ang. Picture Exchange Communication System) – system obrazków przedstawiających przedmioty lub czynności. 
Grid – oprogramowanie do komunikacji za pomocą symboli. Zawiera syntezator mowy, który odczytuje stworzone tablice z symboli.

W naszej szkole jest grupa uczniów, którzy nie komunikują się za pomocą mowy bądź mają w tym zakresie znaczne ograniczenia. Jest też grupa nauczycieli, przeszkolonych w metodach AAC. Z klasą III BP nad doskonaleniem umiejętności wykorzystania metod AAC pracuje pani Sandra Niedźwiecka, nauczycielka i logopedka. 

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!