Powrót do nauki w szkole

Od 10 stycznia 2022 nauka będzie się odbywać w systemie stacjonarnym. Dotyczy to zarówno szkoły branżowej, jak i szkoły przysposabiającej do pracy. Dyrektor Magdalena Mecha przypomina wszystkim uczniom i pracownikom o procedurach w związku z sytuacją epidemiczną.

Najważniejsze zalecenia:

  • Pracownicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną (dotyczy to przerw).
  • Osoby z objawami infekcji powinny pozostać w domu.
  • Rodzice i opiekunowie nie powinni przekraczać wyznaczonej strefy rodziców.
  • Należy pamiętać o wietrzeniu podczas przerw pomieszczeń lekcyjnych i o częstym myciu rąk.

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat bezpiecznego powrotu do szkół: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!