Menu Zamknij

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Mimo postępu medycyny i nauki, wciąż nie wiadomo, jakie są przyczyny autyzmu.

Wśród uczniów szkoły jest dość liczna grupa uczniów ze spektrum autyzmu. Uczą się zarówno w szkole przysposabiającej do pracy, jak i w szkole branżowej. Ze względu na swoje potrzeby są w klasach, które liczą do czterech osób. Są zatrudnione pomoce nauczyciela, do potrzeb uczniów (potrzeba ciszy, odpoczynku) dostosowujemy pomieszczenia. W gronie kadry specjalistów jest psycholog Sebastian Lisowski. Służy nam cenną pomocą – ma doświadczenie i umiejętności. Pracuje w prywatnej szkole przysposabiającej do pracy, która jest ukierunkowana na pracę z uczniami ze spektrum autyzmu.  

Autyzm nie chorobą. Jest odmiennym sposobem myślenia i odczuwania świata. U niektórych osób prowadzi do niepełnosprawności o różnym stopniu. Może powodować poważne problemy w życiu i ograniczać samodzielne życie.

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujący osoby z autyzmem. Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia.

W przeddzień Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w obu szkołach zorganizowano apele.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku, blisko jedna piąta wszystkich osób z niepełnosprawnością w wieku do lat 16 to osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych specjalnych uczyło się 19 916 uczniów z orzeczeniem dotyczącym autyzmu. Jednak liczba ta jest większa, gdyż wielu uczniów ze spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera uczy się w szkołach masowych, integracyjnych, w szkołach ponadpodstawowych, a wielu uczniów z autyzmem zaliczonych jest do innej kategorii – do uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (najczęściej autyzm i niepełnosprawność intelektualna).

Dostosowanie