Menu Zamknij

Przechodzimy na zdalne nauczanie

Od 3 listopada 2020 nauka w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 będzie się odbywać wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi organizacji pracy szkoły w nadchodzącym okresie.

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne będą organizowane za pomocą platformy Teams. Szkoła nie wysyła materiałów dydaktycznych dla uczniów pocztą. Jeśli uczeń nie ma w domu możliwości pracy z komputerem, nauczyciele przygotowują dla ucznia materiały w wersji elektronicznej i przekazują je do sekretariatu szkoły. Po wydrukowane materiały, uczeń zgłasza się do sekretariatu w każdy piątek.

Obowiązuje tygodniowy plan zajęć, jednakże lekcje zostają skrócone do 30 min. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00. Wychowawcy proszeni są o przekazanie uczniom i rodzicom nowego planu zajęć.

Uczniowie, którzy pozostawili w szkole podręczniki i pomoce edukacyjne, mogą je odebrać w nadchodzącym tygodniu. W szkole będzie obecny dyrektor i administracja. W sprawach bieżących uczniowie kontaktują się z wychowawcami – według ustalonych zasad.

Czas trwania zajęć lekcyjnych od 3 listopada 2020

1. godz. lekcyjna: 9.00–9.30

2. godz. lekcyjna: 9.40–10.10

3. godz. lekcyjna: 10.20–10.50

4. godz. lekcyjna: 11.00–11.30

5. godz. lekcyjna:11.40–12.10 (przerwa obiadowa)

6. godz. lekcyjna: 12.30–13.00

7. godz. lekcyjna: 13.10–13.40

8. godz. lekcyjna: 13.50–14.20

9. godz. lekcyjna: 14.30–15.00

10. godz. lekcyjna: 15.10–15.40

Dostosowanie