Andrzej Antosik

Jak realizowałem plan rozwoju zawodowego

 na stopień awansu nauczyciela mianowanego

Najważniejsze etapy rozwoju zawodowego

Analiza przepisów prawnych, wymagań

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1730), w szczególności art. 10 ust. 3, cyt. „W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy”

1

Planowanie

Mój Plan rozwoju zawodowego zawiera 21 głównych zadań do realizacji i 83 zadania szczegółowe

2

Realizacja

Plan rozwoju zawodowego realizowałem w okresie 1.09.2022–31.05.2023

3

Priorytety

1. Wyniki nauczania, rozwój osobisty i społeczny ucznia

2. Edukacja cyfrowa. Umiejętność korzystania przez uczniów z narzędzi technologii informatycznych

Szkoła bez nudy i lęku. Ważne jest to, by nabyte umie­jętności znalazły praktyczne zastosowanie, a nie pozostały tylko „sztuczną – gabinetową” formą komunikacji.

Dostosowanie