Menu Zamknij

Pokaż swój talent

Uwaga, wszyscy uczniowie. Giełda Talentów odbędzie się jak co roku! Będzie ona wyglądała jednak nieco inaczej – tym razem spotkamy się na Teamsie. Jeśli chcesz pokazać swój talent, nagraj film, zrób nagranie, zdjęcie, i prześlij pracę do pani Magdy Barczak. Giełda Talentów w takiej formie może być bardzo ciekawa. Dla uczestników będą oczywiście nagrody i dyplomy. Z pytaniami kierujcie się do pań: Magdy Barczak, Kamili Skiby i Justyny Popieko. One są organizatorkami konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu 24 czerwca

REGULAMIN KONKURSU XII GIEŁDA TALENTÓW „PRZEGLĄD SZTUK WSZELAKICH”

  1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie.
  2. Sponsorem nagród i upominków jest Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie ul. Skaryszewska 8 oraz Fundacja Akacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 30/25.
  3. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie talentów młodzieży ZSS nr 89; zwiększanie poczucia własnej wartości; promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; nawiązywanie kontaktów i integracja z młodzieżą z innych klas; inspirowanie rówieśników do podejmowania nowych aktywności; rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii.
  4. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Giełda Talentów –przegląd sztuk wszelakich” jest przesłanie do dnia 17 czerwca 2020 pracy konkursowej w formie filmu, prezentacji, zdjęcia wykonanej pracy plastycznej. Pracę należy przesłać na platformie Teams do pani Magdaleny Barczak.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 24 czerwca 2020 (środa), informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 oraz podczas spotkania Samorządu Uczniowskiego.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania uzyskanego materiału w celach informacyjnych i promocyjnych.
  8. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury w skali 5-stopniowej. Jury oceni ogólne wrażenie artystyczne, dobór tematyki, stopień trudności, samodzielność wykonania.
  9. Na uczestników czekają nagrody, upominki oraz dyplomy.
Dostosowanie