Plany na październik

Przedstawiamy plany pracy szkoły w październiku 2022 roku.

W dniach 6-7 października w szkole odbędzie się wizytacja z ramienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

6 października o godzinie 15. 30 panie Roma Korzeniowska, Justyna Popieko i Małgorzata Stańczyk zapraszają na spotkanie w Klubie Absolwenta.

13 października obchodzić będziemy Dzień Komisji Edukacji Narodowej, czy zwyczajowy Dzień Nauczyciela, oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość przygotowują panie Edyta Wójcicka i Kornelia Dziewulska. Plan dnia:

  • godzina 9.00 – akademia dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (złożenie przyrzeczenia przez uczniów klas pierwszych, program artystyczny, dla klas pierwszych słodki poczęstunek w salach);
  • godzinie 10. 30 – spotkanie dla absolwentów (wręczenie dyplomów, słodki poczęstunek);
  • godzina 12. 45 – akademia dla uczniów szkoły branżowej, wszystkich pracowników szkoły oraz dla emerytowanych pracowników szkoły (złożenie przyrzeczenia przez uczniów klas pierwszych, wręczenie nagród dyrektora szkoły, program artystyczny);
  • o godzinie 14. 30 – słodki poczęstunek dla wszystkich pracowników szkoły oraz dla emerytowanych pracowników szkoły na małej sali gimnastycznej.

14 października w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

17 października o godzinie 15.00 odbędzie się szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników szkoły, którzy takiego szkolenia nie odbyli.

21 października zaplanowano spotkanie ze strażakiem – panem Karolem Kurasem, który opowie młodzieży o bezpieczeństwie pożarowym oraz o pracy strażaka (na 3. lekcji – spotkanie dla uczniów SPdP, na 4. lekcji – dla uczniów SB).

21 października – o godz.12. 45 pani Monika Turowska zaprasza na apel z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!