Menu Zamknij

Nauka po feriach zimowych (aktualizacja)

W okresie 14-18 lutego nauka zarówno w Szkole Branżowej, jak i w Szkole Przysposabiającej do Pracy będzie zorganizowana w trybie zdalnym. Część zajęć praktycznych w Szkole Branżowej zaplanowano jednak w szkole. Powrót do szkoły planowany jest na 21 lutego.

W dniach 14-18 lutego w szkolnej świetlicy będą się odbywały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla poszczególnych uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Dotyczy to głównie uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Listę uczniów opracuje, we współpracy z wychowawcami klas, wicedyrektor Lidia Gawrychowska-Pilarczyk.

Ważna informacja dla uczniów Szkoły Branżowej. Część planowych zajęć praktycznych w dniach 14-18 lutego będzie się odbywać w szkole. Pani kierownik Julitta Żmijewska prosi o zapoznanie się z załączonym planem.

Dostosowanie