Mazowiecki Kurator Oświaty o przemocy

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska wystosowała listy do rodziców, nauczycieli oraz do uczniów dotyczące agresji i przemocy rówieśniczej oraz zagrożeń wypływających z Internetu. Zachęcamy do zapoznania się z pismami.

List do uczennic i uczniów

List do rodziców

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!