Menu Zamknij

Mamy grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Otrzymaliśmy informację, że Rada Programowa Centrum Mistrzostwa Informatycznego oceniła pozytywnie nasz wniosek o grant w IV edycji projektu.

Oznacza to, że od października 2022 roku w naszej szkole uczniowie będą ponownie mieli szansę na udział w zajęciach pozalekcyjnych z programowania i robotyki. Tym razem zajęcia będą adresowane do uczniów obu szkół: Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest ogólnopolskim projektem bezpłatnych zajęć z informatyki, podczas których uczniowie będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

Liderem projektu (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) jest Politechnika Łódzka, a partnerami są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki – Wrocławska, Warszawska i Gdańska oraz Stowarzyszenia – Cyfrowy Dialog, I love math i Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Uczestnicy III edycji projektu CMI
Dostosowanie