Menu Zamknij

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Od 25 marca do 10 kwietnia będą obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś rozporządzenie w tej sprawie.

Nauka w naszej szkole, podobnie jak w placówkach oświatowych w całej Polsce, została zawieszona do świat wielkanocnych. W tym czasie zostanie wprowadzony system kształcenia na odległość. Szczegóły tego rozwiązania reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informacja na ten temat dostępna jest na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Rodzice i opiekunowie,

Na początku nadchodzącego tygodnia Dyrekcja szkoły i nauczyciele poinformują rodziców i opiekunów uczniów o przyjętych w szkole rozwiązaniach.

Koleżanki i koledzy nauczyciele,

Przemyślcie w czasie weekendu, jakie efektywne i atrakcyjne formy, metody nauczania zdalnego możemy zaproponować uczniom. W jaki sposób powinniśmy realizować podstawę programową, jakie, zważywszy na specyfikę naszej szkoły, kanały komunikacji z uczniem, system oceniania będzie najbardziej optymalny? Piszcie, proszę, do mnie o swoich propozycjach w mailach (mmecha@edu.um.warszawa.pl).

Magdalena Mecha

dyrektor Zespołu Szkół nr 89

Dostosowanie