Każdy inny, wszyscy równi

Każdy człowiek ma różne potrzeby. Przypomina nam o tym co roku 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

W Polsce żyje około pięciu milionów osób z niepełnosprawnościami. Są wśród nich osoby, które mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem, osoby schorowane i w starszym wieku, ci, którzy poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich.

Ale to nie przez chorobę człowiek ma trudności w życiu. Niepełnosprawność jest wtedy, kiedy człowiek napotyka na co dzień na różne bariery i przeszkody. Na przykład: brak wind, podjazdów. Barierą jest też brak urzędników, którzy nie potrafią się porozumieć z osobą, która nie mówi. Przeszkodą jest strona internetowa urzędu, na której są niezrozumiałe dla wielu osób informacje. Na dodatek zapisane czcionką, która jest nieczytelna dla osób z wadą wzroku.  

Te bariery trzeba usuwać. Przypomina o tym Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

O barierach i przeszkodach, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, mówiły podczas szkolnego apelu panie Urszula Czuper i Emilia Kopczyńska. Podczas warsztatów uczniowie mogli przekonać się, jakie trudności mają na co dzień osoby, które nie widzą lub mają niesprawne ręce. Przyznano też nagrody za prace plastyczne w konkursie „Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi”. I nagrodę otrzymała klasa III AP.

Dostosowanie