Rekrutacja 2021/2022

Dzień dobry,

nazywam się Teresa Gronek. W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 pełnię funkcję doradcy zawodowego. We wtorki, w godzinach 13.30–15.00, pomogę Wam w sprawach dotyczących rekrutacji do naszej szkoły. Jestem do dyspozycji pod numerem telefonu +22 619 00 80. Można skontaktować się ze mną także za pośrednictwem aplikacji Teams (we wtorki w godz. 13.30–15.00) wideoczat–rekrutacja

Pamiętaj o terminach:

1 marca–16 kwietnia

Do sekretariatu ZSS nr 89 dostarcz wniosek o przyjęcie do szkoły oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres szkoły ponadpodstawowej. 

do 30 czerwca

Dostarcz do sekretariatu kolejne dokumenty:

 • odpis skróconego aktu urodzenia,
 • trzy zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
 • karta zdrowia (oryginał),
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna /uwzględnia się też oddzielne opinie o uczniu,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zgoda starosty na naukę w ZSS nr 89 (dla kandydatów zameldowanych poza Warszawą).

Dołącz do dokumentów zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Przed wizytą u lekarza pobierz z sekretariatu szkoły skierowanie (dokument jest ważny tylko miesiąc).

do 27 sierpnia

Dostarcz do sekretariatu:

 • wyniki badań na nosicielstwo (badania wykonuje stacja sanitarno-epidemiologiczna, informacje i skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy,
 • oświadczenia i zgody (druki wydaje sekretariat szkoły).
Dostosowanie