Jak i dokąd podróżować?

Na przykład do Krakowa lub do Lublina. Te dwa niezwykle ciekawe miasta odwiedzili w ostatnich dniach uczniowie szkoły branżowej. Obejrzycie zdjęcia, szczególnie te z Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W tym skansenie, położonym malowniczo w dolinie rzeki Czechówki, nasz nauczyciel – pan Paweł Zabielski – jest wolontariuszem.

Uczniowie (pod opieką pani Teresy Gronek, pana Cezarego Krynickiego i pana Pawła) uczestniczyli w warsztatach „Śladami ginących zawodów i umiejętności”. Podpatrywali między innymi wyrób zdobionych tkanin „pereborów” (w Polsce jest już zaledwie kilka kobiet, które potrafią je tkać!), szkutników budujących drewniane łodzie i garncarzy wyrabiających naczynia z gliny.

Podobne warsztaty są planowane w lubelskim skansenie we wrześniu. Pan Paweł obiecał, że po wakacjach zorganizuje kolejną wycieczkę w to miejsce. Przypominajcie mu o tej obietnicy.

A może w szkole powinno powstać koło podróżnicze? Dopiero co nasi koledzy i koleżanki wrócili z Mazur, wcześniej inna grupa była w Zakopanem, za kilka dni klasa III CP wybiera się do Gdańska, a klasy ze szkoły przysposabiającej do pracy planują odwiedzić Łódź.

Dostosowanie