Menu Zamknij

Informacje o COVID–19

Szanowni Rodzice, w związku pojawieniem się w wielu krajach licznych zachorowań wywołanych przez koronawirusa COVID–19, informujemy że w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego nasza szkoła stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Działania podejmowane przez dyrekcję szkoły są adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia waszych dzieci, a w sytuacji pojawienia się objawów chorobowych o pozostawienie ich w domu i udanie się do lekarza. Będzie to racjonalne działanie, zważywszy że wśród uczniów szkoły są osoby z obniżoną odpornością organizmu.

Apelujemy także o monitorowanie komunikatów i zaleceń Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/) i Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju (https://gis.gov.pl/).

Dostosowanie