Sprawozdanie z realizacji stażu zawodowego

Andrzej Antosik

Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 2200)

Leverage your business to new heights with full human resources management control

Hoopi focuses on the important things and improves HR processes and decisions from hiring to retiring, using an interface that is user-friendly and easy to use.

§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Monitor the recruiting process
from searching to hiring

§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Complete set of integrated

features for success

Employee Management

Engage with your employees

to create a better HR process

Built for Scalability

HR platform for small to large business, with the power to grow with your company

Putting employees first while helping your business growth

Take a quick look at the Hoopi HR platform

Odtwórz wideo

What else can Hoopi
do for you?

Trusted worldwide and used in over 450 known leading brands and businesses

„Hiring new employees is a long process, and you need a trusted friend to help you with that. Hoopi is an amazing HR management platform that will help you from the get-go.”

Geneva Dean, VP HR GTECH

Improve HR processes with complete HR service automation

Get an interactive demo of all the Hoopi features and abilities. We are here to assist and guide you throughout the process.

© copyright Hoopi 2021

Dostosowanie