Menu Zamknij

Egzaminy w szkole branżowej. Informacje dla uczniów

We wtorek, 22 czerwca 2021, w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10 w sali 57.

Ustalenia organizacyjne

Zdających obowiązuje punktualność (prosimy o przyjście do szkoły na godz. 9.30).

W dniu egzaminu zdających obowiązuje strój galowy.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający legitymuje się dowodem tożsamości (ze zdjęciem).

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, maskotek oraz zbędnych przedmiotów.

Każdy uczeń powinien mieć podczas egzaminu długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, maseczki (kalkulatory i długopisy będą również dostępne w sali egzaminacyjnej). Można przynieść butelkę wody niegazowanej.

Egzamin będzie przebiegał z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zachowujemy odległość minimum 1,5 m. Maseczki zdejmujemy , gdy zajmiemy wylosowane miejsce przy stoliku. Nie gromadzimy się po wyjściu z sali egzaminacyjnej.

W dniu egzaminu na teren szkoły nie będą wpuszczani rodzice i inne osoby. Mogą wejść tylko uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

22 czerwca jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Harmonogram egzaminu praktycznego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny odbędzie się według ustalonego harmonogramu.

28 czerwca – o godzinie 8 do egzaminu przystępują uczniowie z klasy o kierunku cukiernik.

28 czerwca – o godzinie 12 do egzaminu przystępują uczniowie z klasy o kierunku kucharz (I tura).

28 czerwca – o godzinie 16 do egzaminu przystępują uczniowie z klasy o kierunku kucharz (II tura).

30 czerwca – o godzinie 9 do egzaminu przystępują uczniowie z klasy o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Życzę zdającym powodzenia!

Julitta Żmijewska, kierownik szkolenia zawodowego

Dostosowanie