Menu Zamknij

Dokształcamy się

We wrześniu przywitaliśmy w szkole kilkoro uczniów, którzy mają problem w porozumiewaniu się mową. Dla osób, których mowa trwale lub okresowo utrudnia bądź uniemożliwia zaspakajanie potrzeb komunikacyjnych oraz pełnienie funkcji społecznych opracowano kilka metod wspomagających i/ lub alternatywnych komunikowanie się (AAC). Jedną z nich jest Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Autorką polskiej wersji oraz osobą zajmującą się rozwojem Makatonu w Polsce jest dr B.B. Kaczmarek. Jest to metoda prosta i skuteczna w porozumiewaniu się, co widać na poniższym filmie.

Proste gesty Makatonu

Pięcioro nauczycieli z naszej szkoły, wśród nich dyrektor Magdalena Mecha i jej zastępca Lidia Gawrychowska-Pilarczyk, wzięło właśnie udział w szkoleniu z zakresu tej metody. W najbliższym czasie planujemy kolejne szkolenia, także w zakresie innych metod AAC.

Dostosowanie