Menu Zamknij

Grant realizowany jest w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt CMI jest ukierunkowany na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych nauczycieli.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Nauczyciel prowadzący zajęcia – Andrzej Antosik

Będziemy pracować bardzo intensywnie, proponuję więc przerwy w zajęciach. Będziemy ćwiczyć nasze mózgi. Nauczymy się, jak to robić. Te ćwiczenia nazywają się fachowo kinezjologią dydaktyczną. Usprawniają one:

  • Pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
  • Koordynację ruchowo- wzrokową- słuchową
  • Funkcje grafomotoryczne
  • Proces pisania i czytania
  • Spostrzeganie wzrokowe
  • Umiejętności różnicowanie i rozumienia
  • Koncentrację i umiejętność skupienia uwagi.

Przykładowe ćwiczenie:  Symetryczne bazgranie. 

Pozycja: stojąca lub siedząca.

Wykonanie: ćwiczenie to wykonuje się równocześnie dwoma rękami, rysując rysunek w linii środka lub po bokach kartki. Prawa ręka rysuje bardziej po prawej stronie, a lewa po lewej. Uczeń rysuje dwa te same rysunki, starając się rysować je równocześnie, oczy natomiast patrzą na środek kartki. Ćwiczenie to możemy najpierw wykonać w powietrzu, a następnie na kartce papieru, przechodząc do mniejszych form.

 

Zastosowanie: przy wykonywaniu ćwiczenia następuje równoczesne pobudzenie dwóch półkul mózgowych, co sprzyja tworzeniu się lepszych połączeń nerwowych. Poprawia to koordynację ruchowo-wzrokową, wpływa na proces lateralizacji czynności ruchowych, rozszerza pole widzenia. Uczeń wykonując duże ruchy ramionami wzmacnia ich siłę mięśniową i rozluźnia mięśnie.

Plan pracy koła "Programiści"

Spotykamy się w poniedziałki na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej. Zaplanowałem także zajęcia w Centralnym Domu Technologii oraz wyjścia do Centrum Nauki Kopernik i spotkanie z młodymi naukowcami z Politechniki Warszawskiej. 

Pierwsze spotkanie zespołu. Co będziemy robić? Przydział zadań – wykonanie koszulek z nadrukiem dla członków zespołu. Utworzenie konta na stronie scratch.mit.edu. Przygotowanie zadania – gry matematycznej „Niech wygra najlepszy” – dla uczniów szkoły z okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania. 

Tworzymy grę „Niech wygra najlepszy” na szkolne wydarzenie z okazji CodeWeek 2021. Program Scratch. Co to są zmienne? Uczymy się tworzyć i używać zmiennych. 

A to gotowy projekt wykonany przez Mateusza z klasy I DP

Poćwicz dodawanie

Dokończymy tworzyć grę „Niech wygra najlepszy”. Mateusz ukończył już to zadanie, pomoże więc innym. W środę w szkole odbędzie się impreza z okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania. Nasz zespół jest odpowiedzialny za organizację tego wydarzenia. Zajmiemy się przygotowaniami. Będziemy też ćwiczyć mózgi – na początek nauczę Was ćwiczenia Symetryczne bazgranie

Zaprogramujemy kostkę, którą można rzucać. Nauczysz się tworzyć kostiumy i stosować proste pętle. Kiedy zaprogramujesz grę, zagraj z kolegami, koleżankami – zobacz, kto wyrzuci największą liczbę oczek. 

Dostosowanie