Fot. NASA/ESA/JPL-Caltech
Już po raz drugi otrzymaliśmy grant CMI. W bieżącym roku szkolnym w zajęciach z programowania i robotyki uczestniczy 13 uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej.

Co robimy podczas zajęć?

Pierwsze spotkanie zespołu. Co będziemy robić? Przydział zadań. Utworzenie kont na stronie scratch.mit.edu. Zapoznanie z funkcjami programu.

Tworzymy grę „Tenis” na szkolne wydarzenie z okazji CodeWeek 2022. Program Scratch. Co to są zmienne? Uczymy się tworzyć i używać zmiennych. 

To jest gra Mateusza D. 

Gra w tenisa

 

Poznajemy coraz bardziej Scratcha. Tworzymy tło, animujemy duszki. 

Przerwa od Scratcha. Mamy robota Sphero mini i poznajemy, co potrafi. 

Unieszkodliwiamy komety. Znakomita gra ze Sphero mini. Ćwiczy rękę i skupianie uwagi. 

Programujemy trasę dla Sphero mini,

Przygotowujemy pokaz na „Giełdę zawodów”.  

Zrobiliśmy pokaz podczas Giełdy zawodów. Uczniom z warszawskich szkół zaprezentowaliśmy: grę w Scratcha „Tenis” oraz możliwości mBota, Photona i Sphero mini.

Zorganizowaliśmy kolejny pokaz z robotami – tym razem zaprezentowaliśmy się podczas szkolnych warsztatów przedświątecznych. Pokazaliśmy uczniom ósmych klas szkół specjalnych, czym się zajmujemy. 

Programujemy z Photonem – wyznaczanie trasy i odmierzanie odległości.

Sprawdzamy poziom wiadomości z narzędzi TIK.

Drużyna ze szkoły branżowej i Mateusz ze szkoły przysposabiającej do pracy

Ucz się programowania w języku Python

Dołącz do Code Combat – Kliknij i utwórz konto

Kod klasy: FullDishDrink

Ćwicz mózg

Będziemy pracować bardzo intensywnie, proponuję więc przerwy w zajęciach. Ćwiczmy nasze mózgi. Nauczymy się, jak to robić. Te ćwiczenia nazywają się fachowo kinezjologią dydaktyczną. Usprawniają one:

  • Pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
  • Koordynację ruchowo- wzrokową- słuchową
  • Funkcje grafomotoryczne
  • Proces pisania i czytania
  • Spostrzeganie wzrokowe
  • Umiejętności różnicowanie i rozumienia
  • Koncentrację i umiejętność skupienia uwagi.

Przykładowe ćwiczenie:  Symetryczne bazgranie. 

Pozycja: stojąca lub siedząca.

Wykonanie: ćwiczenie to wykonuje się równocześnie dwoma rękami, rysując rysunek w linii środka lub po bokach kartki. Prawa ręka rysuje bardziej po prawej stronie, a lewa po lewej. Uczeń rysuje dwa te same rysunki, starając się rysować je równocześnie, oczy natomiast patrzą na środek kartki. Ćwiczenie to możemy najpierw wykonać w powietrzu, a następnie na kartce papieru, przechodząc do mniejszych form.

Zastosowanie: przy wykonywaniu ćwiczenia następuje równoczesne pobudzenie dwóch półkul mózgowych, co sprzyja tworzeniu się lepszych połączeń nerwowych. Poprawia to koordynację ruchowo-wzrokową, wpływa na proces lateralizacji czynności ruchowych, rozszerza pole widzenia. Uczeń wykonując duże ruchy ramionami wzmacnia ich siłę mięśniową i rozluźnia mięśnie.

Dostosowanie
error: Content is protected !!